Lapsiperheille tarkoitetuista palveluista kertova blogi

« takaisin kotisivulle (homepage)

BLOG

Sijaishuoltopalvelut tarjoavat lapselle turvallisen kasvuympäristön

Julkaistu

Sijaishuoltopalvelut kuuluvat lastensuojelun piiriin ja niiden avulla pyritään turvaamaan lapsen kasvuympäristö silloin, kun lapsi otetaan huostaan erilaisin perustein. Sijaishuollon palvelut ovat moninaisia ja ne valitaan aina lapsen yksilöllinen elämäntilanne ja huostaanottoon johtaneet syyt huomioiden. Lapsen huostaanotto tapahtuu yleensä silloin, kun lapsen terveys, hyvinvointi ja turvallisuus ovat vakavasti vaarantuneet. Tervetuloa blogin pariin, jossa käsittelemme erilaisia lapsille ja perheille suunnattuja palveluita. Tämänkertaisena aiheena on sijaishuoltopalvelut ja lastensuojelu. Toivottavasti kirjoituksesta löytyy hyödyllistä informaatiota erilaisista sijaishuollon muodoista ja valinta perusteista.…

lue lisää »

Sijaishuoltopalvelut auttavat perheitä haastavissa tilanteissa

Julkaistu

Tervetuloa lapsiperheiden palveluista kertovan blogini pariin. Tällä kertaa kirjoitan hieman vakavammasta, mutta sitäkin tärkeämmästä aiheesta. Tänään aiheenani ovat sijaishuoltopalvelut. Mitä näillä palveluilla tarkoitetaan ja kenelle ne on suunnattu? Näihin kysymyksiin löydät vastauksen kirjoituksestani. Sijaishuolto-sanalla on jossakin määrin negatiivinen kaiku ja juuri tämän vuoksi olen päättänyt perehtyä tähän aiheeseen tänään hieman syvemmin. Kyse on kuitenkin perheiden ja erityisesti lasten parhaaksi tarkoitetusta palvelusta ja oma missioni onkin luoda positiivista kuvaa tästä perheiden elämää tukevasta mahdollisuudesta.…

lue lisää »